Český fousek El Car z Charše

ceskyfousek.yourspace.cz

Dnešní datum: 22. 05. 2024. Svátek má Emil.


nic
  Úvodní strana Standard Pracovní standard Zkoušky a soutěže Galerie Odkazy Kontakt  
Zkoušky vloh ( ZV ), na kterých se posuzují zejména vrozené vlohy psů
Ostatní zkoušky ( PZ, LZ, VP, VZ ), na kterých získává pes loveckou upotřebitelnost pro příslušný druh použití v myslivosti. Zkoušky jsou přizpůsobené praktickému využití při výkonu práva v myslivosti. Podmínkou účasti psa na zkouškách, kromě zkoušek vloh, je předcházející účast na jarním svodu, potvrzena v průkazu původu.

Zkoušky vloh - ZV
Zkoušky vloh jsou potřebné z chovatelského hlediska, neboť pes na nich nejlépe ukáže vrozené vlastnosti, které nejsou doposud ovlivněné vyšším stupněm výcviku. Jsou důležité taky z hlediska kontroly dědičnosti vhodné pro kontrolu výchovy štěněte a včasné započetí výcviku. Je proto žádoucí, aby se těchto zkoušek zúčastňovalo co nejvíce mladých ohařů. Zkoušek vloh se mohou zúčastnit ohaři všech plemen, a to pouze jedenkrát, než obstojí.

Podzimní zkoušky - PZ
Podzimní zkoušky jsou zkouškami, jejichž úspěšné absolvování kvalifikuje ohaře jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře. Těchto zkoušek se mohou zúčastnit všichni ohaři, bez ohledu na věk a již dříve absolvované jiné zkoušky. Úspěšné absolvování PZ minimálně v II. Ceně je jednou z podmínek zařazení feny do chovu.

Lesní zkoušky - LZ
Absolvování těchto zkoušek získává ohař loveckou upotřebitelnost k dohledání zvěře v lesních honitbách a ve všech jiných honitbách, kde je plánován odstřel spárkaté zvěře.

Speciální zkoušky z vodní práce - VP
Tyto zkoušky jsou vhodné pro psy z oblasti s rozsáhlými vodními plochami, kde se na společných honech loví vodní zvěř. Na těchto zkouškách prokazuje pes vyšší stupeň výcviku a upotřebitelnosti v těchto, pro psa náročných podmínkách. Z hlediska snížení vysokých ztrát postřelené vodní zvěře je vhodné, aby v těchto oblastech psi absolvovali tyto zkoušky. Na těchto zkouškách posuzují rozhodčí s kvalifikací pro VZ.

Všestranné zkoušky - VZ
Na všestranných zkouškách se musí prokázat vyšší stupeň použitelnosti psa v lovecké praxi a vyšší úroveň cvičitelů. Ohaři tu dokazují, že jsou skupinou psů, použitelných pro jakoukoliv práci na povrchu. Z praktického hlediska by bylo vhodné, aby VZ absolvovalo co nejvíce ohařů. Podmínkou pro účast na VZ je úspěšné absolvování PZ nebo LZ. Úspěšné absolvování VZ v II. Ceně je jednou z podmínek pro zařazení psa do chovu.

Kromě uvedených zkoušek jsou pořádány KCHČF vrcholné klubové soutěže a ČMMJ vrcholné celostátní a mezinárodní soutěže.

Memoriál Františka Housky - MFH
MFH je vrcholnou mezinárodní soutěží KCHČF. Zkouší se dle zkušebního řádu pro všestranné zkoušky ohařů. Na tuto soutěž se mohou přihlásit vůdci se všemi plemeny hrubosrstých ohařů. Vítěz MFH obdrží titul "Vítěz MFH" a CACIT. Titul CACT dále obdrží nejlepší hař každého plemene, pokud uspěl v I. Ceně. Pokud je vítězem český fouse, získává titul "Všestranný vítěz ČF 20..".

Memoriál dr. Kuhna - MDrK
Je to mezinárodní soutěž hrubosrstých ohařů všech plemen o titul CACIT a CACT. Zkouší se podle zkušebního řádu pro VZ ohařů. Pro MDrK vydává statut KCHČF. Pořádá se k uctění památky MVDr. Josefa Kuhna jako mezinárodní, všestranná soutěž hrubosrstých ohařů od roku 1992 každým druhým rokem. Navazuje na tradici pořádání Soutěže MVDr. Josefa Kuhna, která byla započata v roce 1984 jen pro psy a feny českého fouska.

Memoriál Richarda Knolla - MRK
Memoriál Richarda Knolla je vrcholná soutěž ohařů v ČR o titul "Všestranný vítěz ČR 20.." a CACT, která je pořádána každoročně od roku 1975 k uctění jeho památky. Na MRK se psi kvalifikují na základě výsledků z VZ a soutěží, které se podle zkušebního řádu pro VZ ohařů konají. Soutěží se podle zkušebního řádu pro MKP.

Memoriál Karla Podhajského - MKP
Memoriál Karla Podhajského je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů v ČR o titul "Vítěz MKP". Uspěje-li vítěz v I. Ceně, obdrží titul CACIT ( čekatelství Mezinárodního šampiona práce ) a titul CACT ( čekatelství šampiona práce ČR ). Druhý pes uspěje-li v I. Ceně, obdrží titul res. CACIT a Res. CACT. Titul CACT a res. CACT se zadává pro všechna zúčastněná plemena, pokud získají I. Cenu. MKP se zúčastní 20 psů ( 10 psů z ČR a 10 ze zahraničí ). Z ČR se psi kvalifikují z MRK. Pokud se nepřihlásí 10 psů ze zahraničí, může být připuštěno více psů z ČR.

 
Copyright © 2005-2008 Space Cowboy
pruhValid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!